який

Українська
ред.

Морфосинтаксичні ознаки ред.

відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина
Н. яки́й яка́ яке́ які́
Р. яко́го яко́ї яко́го яки́х
Д. яко́му які́й яко́му яки́м
З. яко́го
який
яку́ яке́ яки́х
які́
О. яки́м яко́ю яки́м яки́ми
М. яко́му
які́м
які́й які́м
яко́му
яки́х

я·ки́й

Займенник, ад'єктивне відмінювання 1b.

Корінь: -як-; закінчення: -ий.

Вимова ред.

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

 1. пит. означає питання про якість, властивість кого-, чого-небудь
  1. означає питання про чиюсь зовнішність
  2. означає питання про час появи, дії, порядок слідування і т. ін
  3. котрий саме, котрий із двох або кількох ◆ Який завгодно.
 2. пит. у риторичних запитаннях і окликах уживається для вираження заперечення чого-небудь (переважно з повторенням слова, яке виражає це заперечення); у значенні ніякий, хіба, зовсім ні
 3. означ. уживається для вираження емоційної оцінки явища (захоплення, обурення і т. ін. якістю, властивістю чогось) або вищого ступеня вказаної якості, властивості (перев. в окличних реченнях)
  1. у знач. част. уживається для підсилення вираження міри якості, ознаки і т. ін.
  2. у знач. прикм. уживається для підкреслення якоїсь ознаки
  3. у знач. числ., розм. уживається на позначення великої кількості предметів
  4. у знач. присл., розм. уживається при запереченні чужих слів у значенні зовсім ні
 4. неознач. один з кількох: який-небудь, котрий-небудь
  1. те саме, що хто 5
  2. у сполуч. зі сл. раз. багато разів, не раз
  3. котрий кількісно наближається до чого-небудь, не більший, ніж щось
  4. у сполуч. зі сл. час.
  5. хоч би незначний, найменший
  6. той або інший; байдуже, який саме
  7. у знач. част. уживається для підкреслення невизначеності, приблизності міри чого-небудь
  8. означ. при повторенні (перев. на початку речень) означає один, другий
 5. відносний, у знач. спол. уживається для приєднання підрядних додаткових речень
 6. відносний, у знач. спол. уживається для приєднання підрядних означальних речень
 7. відносний, у знач. спол., у сполуч. із запереч. част. не уживається для приєднання допустових конструкцій ◆ немає прикладів застосування.

Синоніми ред.

Котрий - (дуже наближене значення); Чий (можливо у деяких випадках); Що (сполучник) - може будути синонімом "який" у складі означальної підрядної частини СПР (складнопідрядного речення).

Антоніми ред.

Гіпероніми ред.

Гіпоніми ред.

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми ред.

Споріднені слова ред.

 • іменники:
 • прикметники:
 • дієслова:
 • прислівники:

Етимологія ред.

Від ??

Переклад ред.

Список перекладів

Джерела ред.