спеціальний

Українська
ред.

Морфосинтаксичні ознаки ред.

відм. однина (чол. р.) однина (жін. р.) однина (сер. р.) множина
Н. спеціа́льний спеціа́льна спеціа́льне спеціа́льні
Р. спеціа́льного спеціа́льної спеціа́льного спеціа́льних
Д. спеціа́льному спеціа́льній спеціа́льному спеціа́льним
З. спеціа́льного (іст.)
спеціа́льний (неіст.)
спеціа́льну спеціа́льне спеціа́льних (іст.)
спеціа́льні (неіст.)
О. спеціа́льним спеціа́льною спеціа́льним спеціа́льними
М. на/в спеціа́льнім
на/в спеціа́льному
на/в спеціа́льній на/в спеціа́льнім
на/в спеціа́льному
на/в спеціа́льних

спе-ці-а́ль-ний

Прикметник, прикметникове відмінювання 1*a.

Корінь: -спеціаль-; суфікс: ; закінчення: -ий.

Вимова ред.

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

 1. що стосується виключно для кого-, чого-небудь; який має особливе призначення, зв’язаний з ним. [≈ 1][≠ 1][▲ 1][▼ 1] ◆ Спеціальний випуск газети.
 2. який чимсь вирізняється з-поміж інших; не такий, як інші; особливий.[≈ 2][≠ 2][▲ 2][▼ 2] ◆ немає прикладів застосування.
 3. рідк. який відзначається більшою, ніж звичайно, мірою свого вияву. [≈ 3][≠ 3][▲ 3][▼ 3]
  ◆ Спеціа́льна педаго́гіка — наука про виховання і навчання дітей з вадами психофізичного розвитку.
  ◆ Спеціа́льний кореспонде́нт — співробітник газети, журналу і т. ін., якого редакція посилає куди-небудь із певним завданням.
  ◆ Спеціа́льні шко́ли — навчально-виховні установи для дітей з вадами психофізичного та фізичного розвитку.
 4. що стосується окремої галузі науки, техніки, мистецтва і т. ін.; для спеціалістів у цій галузі, зв’язаний з ними. [≈ 4][≠ 4][▲ 4][▼ 4]
  ◆ Спеціа́льна осві́та — освіта (вища або середня), що дає певну спеціальність.

Синоніми

Антоніми

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?

Гіпероніми

 1. ?
 2. ?
 3. ?
 4. ?

Гіпоніми

Холоніми ред.

Мероніми ред.

Усталені та термінологічні словосполучення, фразеологізми ред.

Колокації ред.

Прислів'я та приказки ред.

Споріднені слова ред.

Найтісніша спорідненість

Етимологія ред.

Від ??

Переклад ред.

Список перекладів
Список перекладів
Список перекладів
Список перекладів

Джерела ред.