Шаблон:етимологія:образ

псл. obrazъ, утворене з префікса оb- і основи іменника razъ, пов'язаного чергуванням голосних з rĕzаtі «різати». рос. о́браз, біл. во́браз «образ», біл. абра́з «ікона», давньоруська образъ, пол. чес. слц. obraz «зображення, картина; образ, ікона», вл. нл. wobraz «образ, картина, фотознімок», нл. hobraz «картина, портрет», болг. мак. о́браз «обличчя, щока», схв. о́браз «тс.», слн. obráz «обличчя, образ», стсл. образъ «вид, образ»;

Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983. — ISBN 966-00-0816-3. Т. 4: Н — П / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. — 2003. — 656 с. ISBN 966-00-0590-3.