mk-4 Овој корисник зборува македонски скоро како мајчин јазик.