відм. повні форми короткі форми
Основний
Об'єктний

Особовий займенник.