Шаблон:етимологія:стерх

Очевидно, псл. *stьr̥kъ; дальші зв'язки остаточно не з'ясовані; можливо, споріднене з латис. stirka "довгонога істота, дівчина з довгими ногами" stirkle "довгонога вівця", давньоверхньонімецька storah "чорногуз" дісл. storkr, starkr "дужий, здоровий", що зближуються з рос. сторча́ть, торча́ть; менш прийнятне з огляду на фонетичні труднощі припущення про запозичення стсл. стръкъ, рос. стерх з германських мов, де давньоверхньонімецька storah середньоверхньонімецька storch середньнижньонімецька снідерл. дангл. storc, дісл. storkr розглядаються як продовження герм. *storka (<*strgo) пов'язаного з іє. *(s)ter- "твердий, жорсткий"; недостатньо обґрунтованим є виведення германських форм із слов'янських мов.
Порівняйте сторч, торкати.
Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983. — ISBN 966-00-0816-3. Т. 5: Р — Т / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін. — 2006. — 704 с. ISBN 966-00-0785-X.