Шаблон:етимологія:блокувати

blockieren «блокувати», далі від bloc «глиба, маса; блок», далі з нім. Block чи нідерл. blok, далі з прагерманської форми *blukką, від котрої також виникли д.-в.-нім. bloh і нім. Block «колода, чурбан; глиба», с.-нідерл. bloc і нідерл. blok; походить до праіндоєвр. *bhlugo-