δεκαπέντε

Грецька
ред.

Грецькі числівники
0
1 11 10 100 103
2 12 20 200 106
3 13 30 300 109
4 14 40 400 1012
5 15 50 500 1015
6 16 60 600 1018
7 17 70 700 1021
8 18 80 800 1024
9 19 90 900 1027


Морфологічні та синтаксичні властивості ред.

Кількісний числівник. Відповідний порядковий числівник - [[]]. Не відмінюється.

Вимова ред.

МФА: []

Семантичні властивості ред.

Значення ред.

  1. п'ятнадцять, число 15 ◆ немає прикладів застосування.

Споріднені слова ред.

  • іменники:
  • прикметники:
  • дієслова:
  • прислівники:

Етимологія ред.

Від ??